פרשת בשלח

#כקריעת ים סוף

השבוע – ולא בפעם הראשונה – נערכה חתונה בחצר בית הספר. לא של תלמידי בית הספר, אבל זוג חתן וכלה החליטו לקבוע את אדני ביתם דווקא בחצר של 'מדעים ויהדות'. זה מחמיא לי ומחמיא לצוות בית הספר ובוודאי למאות התלמידים והתלמידות, כשבוחרים בנו כשושבינים וכאולם ארועים לחתונות.

כמי שסידר את החופה והקידושין לזוג הנחמד, נדרשתי לסמליות של הקמת בית בישראל דוקא במקום בו מתחנכים ילדי וילדות ישראל. אני סבור כי אין מקום מתאים מזה, במקום בו זורעים ונוטעים, משקים ומעדרים, מצמיחים ומנכשים עשבים רכים, שתילים חדשים, זה הזמן לקבוע ולנטוע עץ ואילן רב פארות, שיעמוד חזק ונטוע מול כל רוח שבעולם.

כאן זה מתחיל בגיל שלוש וכאן זה מגיע לידי גמר בגיל הנכון ובמועד הנכון עם בחירת הלב הנכונה והראויה. ואם חכמינו זכרונם לברכה קבעו כי "קשה זיווגן של ישראל כקריעת ים סוף", שומה עלינו מקודם לבחון היטב מה היה שם בים סוף ומהי ההשוואה לחיי הנישואין?

*

בים סוף קרו כמה וכמה דברים ייחודים שלא נשמע כמותם בכל העולם למן הווסדה ועד אז, בין היתר מנו חכמינו את הנפלאות הללו:

א', הים נבקע לשנים עשר שבילים, שביל לכל שבט

ב', חומות הים גבהו והלכו והיהודים הילכו על קרקעית הים

ג', חומות הים הוציאו פירות ומעדנים עבור ההולכים בה

ד', בני ישראל ראו גילוי שכינה ומראות אלוקים כמו נביאים

ה', לא רק ים סוף נבקע, אלא כל מים שבעולם נבקעו באותה שעה

חמש נפלאות אלו לא מוזכרים בתורה במפורש, אך נלמדים מדברי סופרים וחכמים. וכשאנו מתבוננים, אנו מנסים להבין, למה זה אכן הוצרך השם יתברך להוסיף עוד ניסים ונפלאות לעצם הנס של קריעת ים סוף? וכי זה לא נס מספיק גדול, שהים נבקע לבני ישראל? ולמה היו צריכים עוד ועוד ניסים באותה שעה?!

כיהודים מאמינים בני מאמינים אנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא עושה נס בחינם. כל פעולה שנעשית בעולם יש לה מטרה וייעוד. והמטרה של קריעת ים סוף לא היתה רק כדי להציל את בני ישראל מהמצרים הרודפים אחריהם, כי בשמים לא חסרים דרכים איך להציל את בני ישראל, ובכל זאת בחר הש"י במעשה הירואי כזה, כדי שהעולם יעמוד דום ויבין מה קורה כאן.

*

לו היו בני ישראל עוברים את הים ומגיעים למקום מבטחים – גם אז היה נעשה רעש, אבל הקדוש ברוך הוא ביקש למקסם את הארוע ולהאדיר אותו כדי שכל העולם יבין מי הם בני ישראל העם הנבחר, ושלא יעזו לגעת בו יותר. ולא רק העולם, אלא גם להעצים את בני ישראל עצמם ולרומם את רוחם לקראת התפקיד הנשגב שהם צועדים אליו בדרכם: אל הר סיני, למעמד קבלת התורה!

יש לזכור שבני ישראל יצאו אז מקושי השיעבוד במצרים אחרי 210 שנה של רדיפות אכזריות ובלתי פוסקות, של "ועבדום ועינו אותם", של מי שעינה בכבל רגלם וזרק את ילדיהם לים. ולקראת סיום שהותם במצרים עוד היתה מגיפה ענקית בכלל ישראל ורק אחוזים בודדים שרדו וזכו לצאת ממצרים.

היהודים היו אז בשפל המדרגה, משוקעים במ"ט שערי טומאה, ואז הגיע רגע הגאולה, שהיא בעצם הכנה למתן תורה. גם את רוחם של בני ישראל היו צריכים לרומם אז, לכן בחר הקדוש ברוך הוא בשלל פעולות המראים חיבתו לבניו בשעת קריעת ים סוף.

הוא חילק את הים לשנים עשר שבטים והזכיר להם את היותם מוגדרים למשפחותיהם; הוא נתן להם ללכת על קרקע מוצקה ולא על מים או בוץ כדי שירגישו בטוחים; הוא העניק להם פירות ומעדנים להנעים את שהותם בים, ובעיקר בעיקר, נתן להם השגות ומראות אלוקים, אשר אמרו חכמינו כי "ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים".

ואת המסר לעולם הוא שלח באמצעות הבקעת כל מימות שבעולם. גם מנהיג אירן ראה לפתע את האקווריום שלו נחלק לשניים, את כוס התה שלו מתפצל, את האמבטיה שלו נבקעת. כולם הרימו עיניהם למרום בפחד ובעתה והודו כי יש אלוקים במרום. "שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת: אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמוגו כל יושבי כנען: תיפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן".

*

מה זה אומר לנו? כשאנחנו נישאים בשעה טובה ועומדים תחת החופה, זו הזדמנות של חיינו, שאנחנו עומדים על מפתנו של בית יהודי בישראל. אלו בהחלט רגעים נעלים שאנו רוצים לנצור אותם ולהתחיל אותם בשיא ובהתלהבות. לכן, טוב עשו החתן והכלה שבחרו לפתוח את ביתם על יסודות חינוך איתנים של המסורת היהודית הנצחית, בחצר 'מדעים ויהדות', וזו ההזדמנות לברך אותם: "בורא עולם בקניין ישלים זה הבניין" לתפארת ולנחת.

שבת שלום ומבורך ,

הרב בן ציון (בנצי) נורדמן

 

השארת תגובה