בלוג

עומדים מאחורי המילים /פרשת מטות

  #עומדים מאחורי המילים פרשת

פרשת בלק /אפריקה כמשל

    #אפריקה כמשל בפרשת

פרשת חוקת

#ביצוע: 100% כבכל שנה, סיום

קורח המציאות /פרשת קורח

  #קורח המציאות   הגאון

"מכתב מאליהו " בחוות רונית

בשעות הערב של יום שני,

האורח הראשון של מלון רמדה /פרשת בעלותך

#האורח הראשון של מלון 'רמדה'

פרשת במדבר

צוהר ללבבות פועמים 1. את

פרשת בחוקתי

#בוקר טוב, אמונה בשעה שמאמר

פרשת בהר

כשהולכים בדרך אחת בשבוע שעבר,