בלוג

חג סוכות /לקבוע דירת ארעי

  חג סוכות #לקבוע דירת

פרשת וילך

   פרשת וילך שבת שובה

פרשת ניצבים /ראש השנה

    #האושר תלוי רק

פרשת כי תבוא /אבנים קטנות

אבנים  קטנות כל איש ציבור

פרשת משפטים / חופה,כוס ותקווה

  #חופה, כוס ותקווה פרשת

בחרת בחיים/ פרשת ראה

    #ובחרת בחיים  

מעשים טובים באמצע הדרך/ פרשת עקב

  #מעשים טובים באמצע הדרך

פרשת ואתחנן – שבת נחמו

  #חזל"ש וכמו בכל שנה,

כך נבנתה האומה הישראלית / פרשת מסעי

    #כך נבנתה האומה הישראלית