בלוג

פרשת שלח

#פרשנות על אחריותכם בלבד אמר

פרשת בהעלותך

#לשון הרע לא מדבר אליי

פרשת נשא

  #דרך ארץ קדמה לתורה

פרשת אמור

#כדאי הוא רבי שמעון בר

פרשת אחרי מות- קדושים

#המדינה שבדרך פעם זה היה

פרשת תזריע מצורע

#מילה טובה בצעדת המוות  

פרשת שמיני

#מי האורחים שלנו עומדים אנו

פרשת צו / שרשרת הדורות

  #שרשרת הדורות השנה לאחר

פרשת בשלח

#נטיעה של שמחה בשבת הקרובה,