בלוג

פרשת תזריע מצורע

#מילה טובה בצעדת המוות  

פרשת שמיני

#מי האורחים שלנו עומדים אנו

פרשת צו / שרשרת הדורות

  #שרשרת הדורות השנה לאחר

פרשת בשלח

#נטיעה של שמחה בשבת הקרובה,

פרשת בא

#הכול מתחיל בבית   לפני

פרשת שמות

#שותק אחרון ביום חמישי האחרון

פרשת ויחי

#אנחנו עם אחד-   אנחנו

פרשת ויגש

#זה הילד שלך   כותרת

פרשת מקץ – שבת חנוכה

#הרימו על נס בשביל להסביר