בלוג

פרשת ויגש

#זה הילד שלך   כותרת

פרשת מקץ – שבת חנוכה

#הרימו על נס בשביל להסביר

פרשת וישלח

#סביבון, סוב סוב בראשית השבוע

פרשת ויצא

  #אם ירצה ה' רוב

פרשת תולדות

  פרשת תולדות #במאבק על

פרשת חיי שרה

  #מידות, מידות, מידות בראשית

פרשת לך -לך

  #משנה מקום משנה מזל

פרשת נח/ תנו חיוך לחיים

תנו חיוך לחיים המגיד מישרים

פרשת בראשית

#במקום הקדמה   בכל שנה

חג סוכות /לקבוע דירת ארעי

  חג סוכות #לקבוע דירת