בלוג

פרשת חיי שרה

  #מידות, מידות, מידות בראשית

פרשת לך -לך

  #משנה מקום משנה מזל

פרשת נח/ תנו חיוך לחיים

תנו חיוך לחיים המגיד מישרים

פרשת בראשית

#במקום הקדמה   בכל שנה

חג סוכות /לקבוע דירת ארעי

  חג סוכות #לקבוע דירת

פרשת וילך

   פרשת וילך שבת שובה

פרשת ניצבים /ראש השנה

    #האושר תלוי רק

פרשת כי תבוא /אבנים קטנות

אבנים  קטנות כל איש ציבור

פרשת משפטים / חופה,כוס ותקווה

  #חופה, כוס ותקווה פרשת