בלוג

פרשת וישלח

קרקס תלת שנתי 1. זהו,

פרשת ויצא

#אם ירצה ה' רוב רובו

פרשת תולדות

        ה'פרשיות'

פרשת חיי שרה

מות שרה או חיי שרה?!

פרשת וירא

אימון ואמונה הפרשה – פרשת

פרשת נשא

  כאיש אחד בלב אחד

פרשת במדבר

#מחשבות בגיא צלמוות בסוף השבוע

פרשת בחוקותי

#אני את שלי (עוד לא)

פרשת בהר

עולם טוב יותר   חדרה

פרשת אמור

#זכות הציבור שלא לדעת