בלוג

מוצאי פסח כשר ושמח – פרשת שמיני

מוצאי פסח כשר ושמח בימים

מאמינים בניסים

עומדים אנו לקראת יום טוב

שבת הגדול

השבת הבאה עלינו לטובה נקראת

פרשת שמות

הסתה לעומת נתינה בשבוע זה

פרשת מקץ /נרות חנוכה והמרחב הציבורי

נרות חנוכה והמרחב הציבורי  

פרשת וישלח

קרקס תלת שנתי 1. זהו,

פרשת ויצא

#אם ירצה ה' רוב רובו

פרשת תולדות

        ה'פרשיות'

פרשת חיי שרה

מות שרה או חיי שרה?!

פרשת וירא

אימון ואמונה הפרשה – פרשת